Velkommen til Landsforeningen For Slagrammede på nett

LFS er en landsomfattende interesseorganisasjon for slagrammede, deres pårørende, helsepersonell og andre interesserte.
  • Nytt hovedtelefonnummer til LFS: +47 48 99 97 97
  • Startet juni 1988.
  • LFS jobber for å spre informasjon, bedre behandlings og rehabiliteringstilbudet, informere om forebygging om ervervede hodeskader.
  • LFS har som mål å ha lokalag i alle fylker.
  • Medlemsbladet Slagordet sendes ut fire ganger i året til alle medlemmer.
  • LFS er tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF). Som medlem i LFS er man også fullverdig medlem i NHF.

Landsforeningen For Slagrammede (LFS) ble startet juni 1988. LFS jobber for å spre informasjon, bedre behandlings og rehabiliteringstilbudet, informere om forebygging om ervervede hodeskader. Hovdstyret i LFS holder likemannskurs for lokallagene, hvor det utdannes godkjente likemenn. Det gis også rimelige kurstilbud i forskjellige emner til lokallagslederne og/eller andre tillitsvalgte. Det er et mål å ha lokallag i alle fylker, som igjen kan ha lokale kontaktpersoner innen fylkene.

Lokallagene holder likemannskurs og samtalegrupper for medlemmene, og samarbeider med lærings og mestringssentrene og ambulerende team der hvor disse finnes. De informerer om LFS og sprer informasjon på lokalt plan. Fire ganger i året sendes medlemsbladet Slagordet ut til alle medlemmer av LFS.

LFS er tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF) som er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for likestilling og full samfunnsmessig deltakelse for funksjonshemmede. Som medlem i LFS er man også fullverdig medlem i NHF.

For å melde deg inn i LFS klikk her
­